İnsan Kaynakları Manifestomuz

İnsana Bakışımız

İnsanların;

Kendi kararlarını kendileri verme
Alternatifler arasından seçim yapma
Saygı görme ve değer verilme
Hata yapma (Aynı hatayı bir kez daha tekrarlamadan)
Öğrenme
Adil Davranılma
Güvenilme
Desteklenme

Hakları vardır.

Kurum Kültürü Hedefimiz

“Eğer bir kurum içinde güven duygusu yoksa ve insanların zihinleri sırtlarını sağlama almakla meşgulse, yok olup gidecek olan ilk şey yaratıcılıktır…" 

Tüm personelimizin sahip olmasını hedeflediğimiz değerler; 

Özgüven
Diğerlerine güven
Saygı
Dürüstlük
Olumluluk
İnanç
Tutku
Yaratıcılık
Sahiplenme
Açıklık (yeniliğe, iletişime, değişime, fikirlere)
Sinerji
Fırsatları değerlendirme
Kendini gerçekleştirme
Dinamizm

Güven Kavramı Tanımımız

Sonuçlar : Söylediklerini yapan ve beklentilerimizi karşılayan insanlar bizim için güvenilir olurlar.

Süreklilik ve İstikrar : Davranışını önceden anlayabileceğimiz, dürüst, ilkeli, erdemli insanlara daha fazla güveniriz. Süreklilik, zaman ve olaylardan bağımsız tutarlılığı içerir.

Empatik İlgi : Karşımızdakilerin bizim duygu ve düşüncelerimizle, istek ve ihtiyaçlarımızla içten ilgilenmesi güven duygumuzu artırır. Aldırmazlık, göz ardı etmek, görmezden gelmek güveni sabote eder.

Dürüstlük Kavramı Tanımımız

Doğru ve yanlışı ayırt edebilmek

Ayırt ettiğimiz doğrultuda kendi aleyhimizde bile olsa hareket etmek

Bunu açıkça söylemek

İnsanların Nasıl Hissetmesini İsteriz

“Her sabah işime giderken yeni bir güne başlamanın heyecanıyla, mutlulukla isteyerek ve keyifle gidiyorum. Bunun nedeni, işimden sonsuz keyif alıyor olmam. 

İş yerimde bana güveniliyor ve özgür olarak çalışıyorum, inisiyatif kullanabiliyorum. Önerilerim ve düşüncelerimi yöneticime rahatlıkla her ortamda iletebiliyorum. Görüşlerim dikkatle dinlenir ve gerekli olanı yapmam için inisiyatif kullanmam desteklenir. Hatalar birer öğrenme fırsatı olarak görülür. Tabii bir kez yapılması koşuluyla. 

İşimle ilgili bazı harcamaları kendim yapabiliyorum. İşimle ve benimle ilgili bir konuda bana danışmadan yöneticim karar almaz. 

Böyle bir işe insan koşa koşa gitmez de ne yapar? İşte ben de onu yapıyorum. Koşa koşa ve güle güle işime gidiyorum…”

Yetki Devrinde Dikkate Alınanlar

İnsiyatif Kullanma Eğilimi
Yaratıcılık
Esneklik
Öğrenme isteği
Gelişme potansiyeli
Hedefleri anlama ve sahip çıkma
Sistemi anlama ve sistem düşüncesi
Katılımcılık
Farklılıkları kabul etme
Problem çözme becerisi
İleriye dönük düşünme
Olumlu düşünme eğilimi
Analiz yeteneği
Sorumluluk sahibi olma
İş birliği ve beraber çalışabilme becerisi
İletişim ve ikna becerisi

Heyecan Verici
Kariyer Fırsatları


Gelin birlikte öğrenelim, gelişelim ve dünyayı değiştirelim !

Bize katılın, sizinle daha değerliyiz...

Açık Pozisyonlar